Etiket arşivi: Mudanya

Antik Kent Üstüne Süpermarket İnşa Edilmiş!

Uludağ Üniversitesi, 2010 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1.derece sit alanı olan Myrleia antik kenti bölgesinin yakınında yaptığı yüzey çalışması sırasında yoğun seramik parçalarına rastlayınca Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na bölgenin 1. derece sit alanı ilan edilmesini önerdi.

Koruma kuruluysa tarihi limanı 3. derece sit alanı ilan ederek imara açtı. Ardından Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi de 23 Eylül 2012 tarihinde aldığı ruhsatla bölgede süpermarket yapımına başladı.

Ancak süpermarketin temel kazıları sırasında antik kentin M.Ö. 7. yüzyıla ait duvarı ile heykellere rastlanınca bölge halkı süpermarket inşaatının durdurulması için koruma kuruluna başvurdu. Koruma kurulu, 13 Şubat 2013 tarihli 1584 sayılı kararla Myrleia kentinin 3. derece sit alanı olarak kalmasını uygun bularak kent üzerine yapılan süpermarketin devam ettirilmesine karar verdi.

Kurul tarafından verilen özel izinle antik kentin üzerinde yapılan süpermarketin inşaatı bitti. Yaklaşık 20 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip 2700 yıllık kent duvarları ve tarihi kalıntılar, süpermarketin bodrum katında cam çerçeve içine konuldu. Etrafı cam çerçeveyle çevrilen tarihi kalıntılar süpermarketin içinde müşterilere sergilenmesine itiraz eden bölge halkı ise yürütmeyi durdurma talebiyle Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Yürütmeyi durdurma talebini kabul eden mahkeme bölgenin incelenmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Duvar kalıntıları Helenistik döneme ait

Bölgede incelemede bulunan bilirkişi heyeti süpermarket inşaatı sırasında sit alanında bulunan kültür tabakasında geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlar yapıldığını ve sit alanında ortaya çıkan tarihi yapıların Myrleia antik kent döneminde kullanılan ticari yapıların kalıntısı olduğunu tespit etti. İnşaat alanında bulunan figürlerin, yağ kandillerinin, günlük kullanım kaplarının, tıp aletlerinin, gümüş ve bronz sikkelerin ise Roma dönemine ait olduğunu tespit eden heyet, süpermarket içinde sergilenen tarihi duvarın da Helenistik döneme ait olduğunu belirtti.

Heyet raporunda, söz konusu bölgede yapılacak kapsamlı bir kazı çalışması sonucunda ortaya çıkarılacak olan tarihi kentin ülke arkeolojisi için paha biçilmez derecede değerli olduğu ifade edildi.

‘1. derece sit alanı olsun’

Bölgenin 1. dereceden sit alanı ilan edilmesi gerektiğini savunan bilirkişi heyeti, Bursa Koruma Bölge Kurulu’nun bölgeyi 3. derece sit alanı ilan ederek imara açan 27 Nisan 2012 tarihli kararının kültür varlıklarını koruma yönetmelik kararlarına aykırı olduğunu tespit etti. Antik kent duvarının süpermarket temelleri arasında kaldığını ve kalıntıların uygun koruma yöntemleriyle teşhir edilmediğini belirten heyet, raporun sonuç bölümde antik kent üstü süpermarketin yapılmasına onay veren kurul kararının koruma yöntem ve tekniklerine aykırı bir karar oluğunu, ayrıca antik kent üstü AVM inşaatının kamu yararına olmadığını savundu.

190620140822413732838_2